11 Ocak 1921 – Vecihi Hürkuş Anlatıyor

Garp Taarruzundan Notlar

“Düşman kuvvetleri, dümdar muharebeleriyle ricatını gizlemeye çok çalışıyordu. Fakat büyük kumandan, daha evvelden verdiği harekât planı üzerinde bütün tertibatı hazırlayarak, düşman gerilerini ve ricat yollarını ciddi tehdit altına almıştı. Fakat ne yazık ki, hazır bir tayyarem daha olmadığı için, ben bu takip hizmetinde kahraman kuvvetlerimize faydalı olamıyordum.”

“Bu müddeti yeni bir tayyarenin hazırlanması için, geceli gündüzlü yılmayan bir azimle çalışarak geçirmiştim.”

TVHMD

Pin It on Pinterest

Share This

Bunu Paylaş

Bu sayfayı takipçilerinle paylaş!