20 Aralık 1923 – Vecihi Hürkuş Anlatıyor

Garp Taarruzundan Notlar

“Müfettiş-i Umumimiz Muzaffer Bey, gidecek heyeti tarafsız bir tasnif ile karadan üç ve denizden iki arkadaş olmak üzere. İlk Türk tayyarecisi Binbaşı Fesa, Tayyareci Halim ile denizden Yüzbaşı Cemal ve Makine Yüzbaşı Murat Beyleri intihap etmiş, beni de bu tetkik fırsatından mahrum etmemişti. ,

Kısa bir hazırlıktan sonra 20 Aralık 1923 akşamı İzmir Limanından Mesajeri kumpanyasının La Martin vapuru ile altı kişilik bir grup halinde hareket etmiştik.”

Havacılık Tarihinde Türkler–Cilt:2 s: 160; “Hava Müfettişi Muzaffer Ergüder’in başkanlığındaki heyette ilk Türk Pilotu Binbaşı Fesa (Evrensev), Makine Yüzbaşı Murat, Sivil Pilot Vecihi Hürkuş, Pilot Halim (Canko), Deniz Yüzbaşı Cemal bulunuyordu. 20 Aralık 1923’de yola çıkacak olan heyet İngiltere ve Almanya, İtalya ve Fransa’da tetkikler yapacak 29 Nisan 1924’de yurda dönecekti. 6 kişilik heyet İzmir’den Lamartin adlı gemi ile 20 Aralık’ta Marsilya’ya doğru yola çıktı.”

Türkiye’de Tayyarecilik s: 105; “Büyük Harp esnasında ve onun müteakip Mütareke ve İstiklal Harbi sıralarında İtilaf Devlerinin tayyareciliğini ve bilhassa teknik sahadaki ilerleyişlerini yakından takip edememiştik. Bu sebeple Hava Kuvvetleri Müfettişi Kurmay Albay Muzaffer Ergüder riyasetinde birkaç tayyareciden mürekkep bir heyet (tayyareci Binbaşı Fesa, Fen memuru Binbaşı Murat, Deniz tayyareci Yüzbaşı Cemal, Sivil tayyareci Büyük Vecihi, Sivil tayyareci Halim Canko) Fransa, İngiltere ve Almanya’ya gitmişlerdi.”

TVHMD

Pin It on Pinterest

Share This

Bunu Paylaş

Bu sayfayı takipçilerinle paylaş!