25 Mart 1921 – Vecihi Hürkuş Anlatıyor

Garp Taarruzundan Notlar

“Düşmanın harekâtı devam ediyordu. Bir gün evvel son tayyaremiz de harap olduğu için, ilk defa olarak, düşman harekâtını takip edememiştim. Mamafih, derhal 2. Bölükten bir tayyare istedik.

Türk Havacılık Tarihi Cilt:4 Sayfa: 89 /

“25 ve 26 Mart 1921 günlerinde bölükte uçuşa hazır tayyare olmadığından cephe uçuşu yapılamamıştır.”

TVHMD

Pin It on Pinterest

Share This

Bunu Paylaş

Bu sayfayı takipçilerinle paylaş!