27 Mart 1921 – Vecihi Hürkuş Anlatıyor

Söğüt Havalisinde Keşif

“Afyon mıntıkasından arkadaşımız Tayyareci Halil Bey (1) kendi tayyaresini erkenden getirdi ve ben de hemen Söğüt ve havalisi keşfine uçtum. İki gün içindeki değişikliklerden gördüklerim, düşmanın öncü kuvvetleri, mütemadi taarruz halinde ve bu kuvvetleri büyük birlikler takip etmekteydi. Bu kesafet gösteriyordu ki, düşman İnönü müdafaa hattının doğu bölgesine büyük ehemmiyet veriyordu.

Büyük kuvvetlere ve ağır vasıtalara hep bu mıntıkada tesadüf etmiştim. O günkü uçuşumda, daha yüksek bir cesaret vardı. Bunun tek sırrı, Halil’in tayyaresinin daha yeni oluşuydu. Bu münasebetle gördüğüm düşman kuvvetleri üzerinde çok alçak irtifadan eskisi gibi hücumlarımı yaptıktan sonra, topladığım notlarımla döndüm.”

Vecihi Hürkuş’un Notu:
(1) Teğmen Halil Ziver

Pilot Halil Bey: Havacılığımızın bu çok sempatik genci ilk harp hizmetlerini Almanya’da garp cephesinde yaparak Türk uçuculuğunun meziyetlerini hakkıyle göstermiş ve ispat etmişti. Yurduna döndükten sonra İstanbul müdafaası hizmetinde bulunmuş ve mütareke sonrasında Konya’daki hava teşekkülüne iltihak etmişti. İstiklal Savaşı’nda kısa fakat değerli hizmetleri vardı. Nihayet Antalya’da ve bir vazife başında gözlerini hayata kapayarak bütün arkadaşlarına acılar bıraktı. (1896-1921)

 

Havacılık Tarihinde Türkler–C:2 s:61; “27 Mart 1921’de 2.bölükten Teğmen Halil Ziver bir av uçağı ile geldi. Bu sırada Yunanlıların ilerleyiş yönleri ve kuvvetlerinin durumunu öğrenmek için bir keşif uçuşu yapılması istendi. Bu emir üzerine Sivil Pilot Vecihi 27 Martta Söğüt dolaylarının keşfi için bir uçuş yaptı. Söğüt’ün kuzeyinde, çadırlı bir ordugâh ve iki tabur, güneyinde; bir piyade alayı ve karargâhı, daha güneyde; bir bölük kuvvetinde; Yunan birliği ve Çeşme mevziinin 15 km doğusunda iki bölük kuvvetinde bir yürüyüş kolu olduğunu tespit etti. Alay Karargâhını bombaladı ve makineli tüfek taarruzu yaptı.”

Türk Havacılık Tarihi–C:4 s:89; 27.3.1921 günü uçuşa hazırlanmış olan bir av tayyaresi ile pilot Vecihi Hürkuş, Söğüt istikametinde bir keşif uçuşu yapmış, Söğüt’ün kuzey mahrecindeki iki taburluk ve güneyindeki bir alaylık piyade ordugâhına ve yollar üzerindeki yürüyüş topluluklarına bomba ve makineli tüfekle taarruz etmiştir.

TVHMD

Pin It on Pinterest

Share This

Bunu Paylaş

Bu sayfayı takipçilerinle paylaş!