6 Ekim 1933 – Vecihi Hürkuş Anlatıyor

6 Ekim 1933 – Vecihi Hürkuş Anlatıyor

İSTANBUL’UN KURTARILIŞININ 10. YILI / MUTLU BİR İLK / İLK TÜRK KABİN UÇAK VECİHİ XVI / İLK UÇUŞ

 

“6 Ekim 1933, hava açık, hafif güney rüzgarı, prototip uçuş tecrübesi için elverişli bir durum. Hemen uçağa atladım, motoru çalıştırdım, motorun son tecrübesi, normal ve ahenkli idi. Makinistime tekerlek önündeki takozları işaret ettim. Takozlar çekilince uçak serbest kaldı. Koşmaya başlayan uçak meydanın yarısını bulmadan yeri terk etti, deniz üzerinde yükseliyorum, kumandaları ayrı ayrı işleterek uçağın kumandalara itaat hassaslığını kontrol ediyordum.
Tıpkı Vecihi XIV ‘ün ilk uçuşu gibi bir hal vardı içimde.

Bu Vecihi XVI ‘nın bu meydan cıvarındaki tecrübeleri yarım saat devam etmişti. Her şeyi normal bulunca uçağı Beşiktaş yönüne çevirdim. Beş dakikada Yıldız üzerine varmıştım, burada Nuri Bey’in konağı üzerinde dönmeye başladım. Nuri Bey ve ailesi toplu halde bahçeye çıktılar ve uçaklarını zevkle seyrettiler. Konağın damına sürünürcesine yaptığım selam uçuşundan sonra dönüp yine meydana indim, bu yarım saat sürmüştü.”
* VECİHİ XVI; Vecihi Hürkuş’un 16. Projesidir.
* VECİHİ XVI; İniş takımları Vecihi Hürkuş tarafından değiştirilerek aynı zamanda deniz uçağı olarak kullanılmıştır.
* “NURİ BEY” yazısı ve kuyrukta yer alan “Cumhuriyet Halk Fırkası simgesi; Nuri Demirağ ve CHF İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan bağışlar nedeniyle Vecihi Hürkuş tarafından jest olarak konulmuştur.

TVHMD

20 Aralık 1923 – Vecihi Hürkuş Anlatıyor

20 Aralık 1923 – Vecihi Hürkuş Anlatıyor

“Müfettiş-i Umumimiz Muzaffer Bey, gidecek heyeti tarafsız bir tasnif ile karadan üç ve denizden iki arkadaş olmak üzere. İlk Türk tayyarecisi Binbaşı Fesa, Tayyareci Halim ile denizden Yüzbaşı Cemal ve Makine Yüzbaşı Murat Beyleri intihap etmiş, beni de bu tetkik fırsatından mahrum etmemişti. ,

Kısa bir hazırlıktan sonra 20 Aralık 1923 akşamı İzmir Limanından Mesajeri kumpanyasının La Martin vapuru ile altı kişilik bir grup halinde hareket etmiştik.”

Havacılık Tarihinde Türkler–Cilt:2 s: 160; “Hava Müfettişi Muzaffer Ergüder’in başkanlığındaki heyette ilk Türk Pilotu Binbaşı Fesa (Evrensev), Makine Yüzbaşı Murat, Sivil Pilot Vecihi Hürkuş, Pilot Halim (Canko), Deniz Yüzbaşı Cemal bulunuyordu. 20 Aralık 1923’de yola çıkacak olan heyet İngiltere ve Almanya, İtalya ve Fransa’da tetkikler yapacak 29 Nisan 1924’de yurda dönecekti. 6 kişilik heyet İzmir’den Lamartin adlı gemi ile 20 Aralık’ta Marsilya’ya doğru yola çıktı.”

Türkiye’de Tayyarecilik s: 105; “Büyük Harp esnasında ve onun müteakip Mütareke ve İstiklal Harbi sıralarında İtilaf Devlerinin tayyareciliğini ve bilhassa teknik sahadaki ilerleyişlerini yakından takip edememiştik. Bu sebeple Hava Kuvvetleri Müfettişi Kurmay Albay Muzaffer Ergüder riyasetinde birkaç tayyareciden mürekkep bir heyet (tayyareci Binbaşı Fesa, Fen memuru Binbaşı Murat, Deniz tayyareci Yüzbaşı Cemal, Sivil tayyareci Büyük Vecihi, Sivil tayyareci Halim Canko) Fransa, İngiltere ve Almanya’ya gitmişlerdi.”

TVHMD

14 Eylül 1922 – Vecihi Hürkuş Anlatıyor

14 Eylül 1922 – Vecihi Hürkuş Anlatıyor

“Nihayet siyah dumanlarla örtülmüş güzel İzmir’i ilk gördüğüm gündü. Birkaç yüz metreye kadar yükselen alev ve dumanların etrafında dolaşırken hayli tehlikeler de atlatmıştım. Bu yangın, şimşek gibi Akdeniz kıyılarına atlayan kahraman Türk’ün çırağından sıçrayan bir kıvılcım izi idi.

Yurdun her noktasında göze çarpan düşman hezimetini burada daha bariz görmek mümkündü. Yükleme iskeleleri ve şehir rıhtımı düşman gemileriyle veya koca liman, doldurulup da kaçırılamayan gemilerle dolmuştu. Garlar, rıhtım dokları ve rıhtımla gemiler arası, üzerleri insan ve eşya dolu vagon ve dubalarla örülmüştü. Havadan ve çok alçak irtifadan iyice gördüğüm bu manzara, Büyük Türk zaferinin ifadesi idi.

Şehrin heyeti umumiyesini gezdikten sonra yeni karargâhımıza dönmüştüm. Altımdaki tayyarem bir av tayyaresi idi. Ne havada, ne yerde hiçbir düşmana tesadüf etmediğim için tüfeklerim de dolu, olduğu gibi duruyordu. Bu vaziyette Seydiköy tayyare karargâhına yaklaşıyordum.

Kızılçullu istasyonu üzerinden gördüğüm yeni meydanımız bir an bende yeni bir heyecan yarattı, evet haklı bir heyecan! Çünkü bu tayyare meydanına ben Türk havacıları arasında ilk geliyordum ve ilk inecek de ben olacaktım. Hâlbuki meydan tayyarelerle dolu idi. Biraz daha yaklaşınca meydanın muhtelif noktalarına gayri muntazam bir surette bırakılmış olan bu tayyarelerin kâmilen Yunan kokartlarını taşıdıklarını gördüm. Bir an heyecanım büyüdü ve derhal ihtiyati bir tedbir olarak irtifa almaya başladım. Bir yanlışlık şüphesiz varit değildi. Çünkü ordu kumandanlığının emri üzerine bu meydanı işgal ederek gelecek tayyarelerimize hazırlamak için geliyordum.

Fakat yerdeki tayyareler! İşte beni ihtiyati tedbirler almaya sevk eden sebep buydu.

Bu meydan üzerinde geniş turlar yaparak tayyarelerin vaziyetlerini tetkik etmeye başladım. Nihayet ne bu tayyarelerde ve ne de başkaca bir hareket göremeyince daha alçak irtifalarda ve daha sonra da zemine sürülürcesine uçarak tayyareleri ve mevcut hangarları ve herhangi bir noktada gizlenmesi muhtemel olan eşhası ve yerleri iyice aradıktan sonra zemine indim. Fakat bu defa da yine tam bir itimada sahip olmaksızın ihtiyatı elden bırakmayarak makinemi durdurmadan, tekrar yerde etrafı araştırmakla meşgul oldum. En küçük bir tehlike karşısında derhal havalanmak için.

Evet, kim olsa bu titizliğimden daha fazla soğukkanlı olamazdı. Çünkü bu kadar çok ve hemen hepsi de faal bir halde tayyareleri. Yunan tayyarecileri ne diye bırakmış olabilirlerdi? İzmir ile Sakız arası kısacık bir mesafe ve tayyare için nihayet yarım saatlik bir uçuş yolundan ibaret, hatta en tecrübesiz bir pilot için küçük bir uçuş addedilecek derecede basit bir uçuştu. Fakat bütün bu hakikatlere rağmen maneviyatı tamamen ölmüş bir ordunun havacıları bile ordumuzun yıldırım zaferinden o kadar şaşırmışlardı ki, en emin kaçmak vasıtası olan tayyareleri dahi uçurmaya zaman bulamamış, çılgınca ve perişan bir halde vücutlarını deniz kenarına atarak sandallarla kaçmak yoluna düşmüşlerdi. İşte bu büyük zaferin havacılık ganimetlerini ilk defa ben görüyordum ve her tayyareyi ayrı ayrı severek büyük bir sevinçle okşuyordum. ,

Büyük İstiklal Savaşımızın bu son uçuşunu bitirdiğim zaman şu hatırıma gelmişti.

İlk uçuş gibi, son uçuş da benim imiş.”

TVHMD

4 Ocak 1922 – Vecihi Hürkuş Anlatıyor

“1922 senesi sonuna kadar İzmir havalisi uçuş hizmetlerini yaptıktan sonra yeni seneye atlamış ve yeni senenin ilk gününden itibaren İzmit mıntıkasına ayrılan tayyare bölüğümüze tayin edilmiştim.

“İzmit’e hareket tarihim. Bu seyahatimin intibaı pek değişik ve hazindi. Şerefli ve acı hatıraları canlandıran Afyon ve Eskişehir mıntıkasını geçerken gözlerim yaşla doluyordu. Ben İzmit’te çalışırken Büyük Fazıl İzmir’de mektep teşkilatını idare ve hatta talebe uçuşlarına da bizzat hoca olarak iştirak ediyordu.”

TVHMD

11 Ocak 1921 – Vecihi Hürkuş Anlatıyor

“Düşman kuvvetleri, dümdar muharebeleriyle ricatını gizlemeye çok çalışıyordu. Fakat büyük kumandan, daha evvelden verdiği harekât planı üzerinde bütün tertibatı hazırlayarak, düşman gerilerini ve ricat yollarını ciddi tehdit altına almıştı. Fakat ne yazık ki, hazır bir tayyarem daha olmadığı için, ben bu takip hizmetinde kahraman kuvvetlerimize faydalı olamıyordum.”

“Bu müddeti yeni bir tayyarenin hazırlanması için, geceli gündüzlü yılmayan bir azimle çalışarak geçirmiştim.”

TVHMD

9 Ocak 1921 – Vecihi Hürkuş Anlatıyor

“Daha sabah başlarken, kulaklarımızı dolduran kesif top sesleriyle yataklarımızdan kalkmıştık. Eskişehir bu top seslerini kolaylıkla işitiyordu. Hemen tayyarelerimize atlayarak yeni vazifelerimize havalandık. Keşif tayyaresinde Behçet ve Kenan yüzbaşılar, ben de yine av tayyaremle doğru cepheye yanaştık. Arkadaşlarım yine şimal gerilerine akarken, ben de Bozüyük, Karaköy mıntıkasını taramaya başlamıştım.”

“Bomba endahtından ziyade makineli tüfekle alçak taarruzlar benim daha çok hoşuma giden hareketti. Zaten iki bomba atabilirdim. Bu bombalar için her zaman kesif hedef bulmak kolay olmuyordu. Küçük bir kuvvet üzerine de bir bombaya acıyordum. Hâlbuki makineli tüfekler, mesela bir piyade kıtasına, bir süvari grubuna müessir bir hücuma vesile oluyor, mini mini mermiler çok daha faydalı işler görüyordu.”

“Düşman geri kuvvetlerini, o gün hemen hemen göremiyordum. Bozüyük civarındaki nakliye kuvvetlerinden başka, göze çarpan hedefler kalmamıştı. Evet, düşman, bütün kuvvetlerini cepheye yaklaştırmış. İnönü müdafaa hattının kıymetini anlamaya başlamıştı.”

TVHMD

Pin It on Pinterest