Sorularla Vecihi Hürkuş

Vecihi Hürkuş hangi savaşlarda bulundu?

Vecihi Hürkuş 1912’de Balkan Savaşında, Edirne’nin geri alınmasına gönüllü olarak katıldı. Daha sonra Beykoz Serviburun Esir Kampına komutan oldu.

Birinci Dünya Savaşında: Bağdat Cephesinde Uçak Makinisti, Kafkas Cephesinde pilot olarak;

Kurtuluş Savaşında, savaşın ilk uçuşuyla 20 Ağustos 1921 tarihinde başladı.  14 Eylül 1922’de Kurtuluş Savaşı’nın son uçuşunu yaptı. Özellikle, Birinci ve İkinci İnönü, Sakarya Muharebelerine sivil pilot olarak katıldı

“T.Ta.C.” nedir? “T.H.K.” nedir?

T.Ta.C. Türk Tayyare Cemiyeti’nin kısaltmasıdır.
T.Ta.C. daha sonra Türk Hava Kurumu “THK” adını almıştır.

Vecihi Hürkuş’un kitap yazıp yayınladığı doğru mudur?

Vecihi Hürkuş; Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı anılarını 1942 yılında İstanbul Kanaat Kitabevi tarafından basılan “Vecihi Göklerde ¼ Asır” adlı kitabında yayınlamıştır. Ayrıca kızları Gönül ve Sevim tarafından yayınlanan “Bir Tayyarecinin Anıları” kitabının 1. ve 2. Bölümleri Vecihi Hürkuş tarafından yazılmıştır.

Şehit “ERİBE” kimdir?

Eribe; Vecihi Hürkuş’un kız kardeşi Remziye Hanım ile Binbaşı Mahmut Bedri Bey’in kızıdır. Mahmut Bedri Bey’in şehit olmasının ardından Remziye Hanım da 12 Ocak 1921 tarihinde Eskişehir’in Yunanlılar tarafından bombalanması sırasında şehit olmuştur. Eribe 3 yaşında dayısı Vecihi Bey ve anneannesi Zeliha Neyir hanımın yayında büyümüştür. Vecihi Bey’i baba, anneannesini de anne olarak saymıştır. Vecihi Bey’in Eribe’ye “kızım”, Eribe’nin de Vecihi Bey’e “baba” demesi bu nedenledir.

Eribe Hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Vecihi Hürkuş nerede ne zaman vefat etmiştir. Mezarı nerededir?

Vecihi Hürkuş 16 Temmuz 1969 tarihinde Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesinde vefat etmiştir. Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığında defnedilmiştir.

Vecihi Hürkuş’un ailesinde şehitler var mıdır?

Vecihi Hürkuş’un ailesi “Şehitler Ailesi” olarak da adlandırılır. Kız kardeşi Remziye Hanım, 1921’de Eskişehir’in bombalanması sırasında, Remziye Hanım’ın eşi “enişte” Binbaşı Mahmut Bedri Bey Kurtuluş Savaşında, Eribe Hanım da 30 Ekim 1936’da atlayışında paraşütünün açılmaması nedeniyle şehit olmuştur.

Vecihi Bey hangi okullarda okudu?

Vecihi Hürkuş ilk Okulu İstanbul Bebek’te, 
Orta okulu; Üsküdar’da Füyuzati Osmaniye Rüştiyesinde okudu
Üsküdar Paşakapısı İdadi’sinden mezun oldu.

Eğitimini devam ettirdiği diğer okullar:
Tophane Sanat Okulu
Yeşilköy Tayyare Makinist Mektebi
Yeşilköy Tayyare Mektebi
Almanya, Waimar Mühendis Mektebi

Vecihi Hürkuş’un doğum yeri ve doğum tarihi biliniyor mu?

Evet. Vecihi Hürkuş, İstanbul’da 18 Ocak 1896 tarihinde doğmuştur.

Vecihi Hürkuş bir astsubay mıydı?

Vecihi Hürkuş’un orduda görev yaptığı tarihlerde “astsubay” tanımı yoktu. Vecihi Bey, Osmanlı Ordusunda “erbaş” olup, son rütbesi “Kıdemli Başçavuş” olmuştur. 31 Aralık 1918 tarihinde terhis edilmiştir.

Pin It on Pinterest

Share This

Bunu Paylaş

Bu sayfayı takipçilerinle paylaş!