Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi’ni Kurmak

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği’nin 2007 yılında kuruluşunun ana hedefi Vecihi Hürkuş’un tanıtılması, anlaşılması ve ideallerinin benimsenmesini sağlamak için bir müze kurmak idealidir. Vecihi Hürkuş ile ilgili belge, fotoğraf, yazı ve diğer veriler, eldekilerin bir müzeye ya da kuruma verilmesi yerine bir araya getirilmesini, düzenlenmesini gerektirmektedir. Bugün de farklı yerlerde, farklı kişi ve kurumlarda pek çok belge, bilgi, veri olduğunu biliyoruz. Bu verileri düzenli ve doğrulanmış biçimde bir araya getirmek, henüz paylaşılmamış, ortaya çıkmamış verilere de ulaşmayı sağlayacaktır. Verilerin bir merkezde toplanması sağlandığında, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi’ne ellerindeki verileri asıl ya da elektronik örnek olarak bağışlayan kişi ve kurumlar da, müze yaşadıkça adlarını, bağışladıkları veri yanında yaşatacaklardır. Müzemizin uluslararası düzeyde, modern ve yaşayan bir müze olması için düşünce ve çalışmalarımızı geliştirmeye gayret etmekteyiz. Bu hedefin etrafında ulusça birleşeceğimize inanıyoruz.

VECİHİ HÜRKUŞ ANITI 

5 MAYIS 2013 / KIZILTOPRAK / KADIKÖY / İSTANBUL 

 “TÜRK HAVACILIĞININ ÇALIŞMAK İÇİN ÇIRPINAN BİR HİZMETKÂRI” VECİHİ HÜRKUŞ 

 VECİHİ HÜRKUŞ ANITI, Türkiye’nin en önemli havacılık anıtlarındandır. Anıt, Vecihi Hürkuş’a saygının, bir hakkın tesliminin ve geçmişten geleceğe uzanmanın gururudur. Vecihi Hürkuş’a toplum adına vefa borcunu ödemeye başlamak, Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Selami Öztürk ve çalışma arkadaşlarına kısmet olmuştur. 

“Bu bir Kadıköy işidir.” 

İstanbul’un 3. Havalimanı’na “Vecihi Hürkuş” Adı Verilmelidir

(Toplanan İmzalar Teslim Edildi)

3. Havalimanına verilmesini hak eden ve hava alanına yakışacak bu ismin, havacılık tarihimizin en önemli kahramanlarından, ilk sivil ve askeri Türk uçaklarını tasarlayan, inşa eden ve bunlarla uçmayı başaran, Türkiye’nin ilk Baştayyarecisi ünvanını kazanan, ilk sivil hava okulunu, ilk özel havayolu şirketini kuran, 50 yıllık pilotluğu ve kayıtlı olarak 30.000 saat üzeri zamanını havada geçiren (3 yıl 5 ay 3 gün), hayatı boyunca 102 ayrı tip uçak kullanan bir insan olması ise, bu yılmak yorulmak bilmez insanın adını, gururla yaşatmaya devam edecektir.

Bu, bir hakkın teslimi ve geçmişten geleceğe ulaşmanın sağduyusu olacaktır. Toplumsal katılımla sağlanacak destek, kamuoyu talebinin varlığını ve gücünü gösterecektir.

Vecihi XV(15)’in Birebir Ölçülerinde Yapılması

Deniz ve kara uçaklarında ilkleri başaran Vecihi Hürkuş’un 1933 yılında Vecihi Sivil Tayyare Mektebi sürecinde ürettiği VECİHİ XV tayyaresinin ayrı bir önemi vardır. VECİHİ XV; Vecihi Bey’in 15. Projesidir. Tek satıhlı bir uçaktır. Projesi de Vecihi Hürkuş’a ait olan uçak, yine onun tarafından imal edilmiştir.

Ne mutlu ki bu uçağın, Vecihi Hürkuş tarafından çizilen projelerinin tamamı mevcuttur. TUSAŞ /TAI tarafından geliştirilen HÜRKUŞ projesi 2006 yılından bu yana zor şartlarda bile kararlılıkla sürdürülmektedir.
2012 yılında HÜRKUŞ uçağının hangardan çıkarılışı aşamasında Derneğimiz yöneticileri büyük heyecanla TUSAŞ’a başvurarak, hangardan çıkarılış töreni sırasında HÜRKUŞ uçağının yanında bir de VECİHİ uçağı olması konusunda; eldeki projeler, fotoğraflar, çizim ve anlatımları sundular. Yapılan araştırma ve görüşmeler sonucunda TUSAŞ, güven ve özenle VECİHİ XV uçağının aslına en uygun biçimde TUSAŞ denetimi ve önderliğinde TVHMD görevlileri gözetiminde yapılmasını uygun buldular.
TVHMD olarak 2011 yılında Hakan Demirbağ liderliğinde tamamladığımız Erzurumlu Nafiz Kotan’ın orduya hediye ettiği uçaklardan FİAT R2 uçağından sonra ikinci uçağımızı imal etmek/ettirmek şerefini kazandık. Aslına ve dönemine en yakın malzemelerle üretimi tamamladık.
VECİHİ XV; 28 Haziran 2012 tarihinde Hangardan Çıkarılış Töreni sırasında HÜRKUŞ uçağının yanında sergilendi, onunla bütünleşti. Dernek üyeleri olarak yorucu, yüksek heyecanlı bir süreci mutlulukla yaşamak gururunu taşıdık.
VECİHİ XV projesinin aslını ve 2012 yılında imal ettiğimiz kopyasının öyküsünü, fotoğraf ve videolarını bu proje paylaşımında sizlerle paylaşacağız.

Vecihi K-VI(6), Vecihi XIV(14) ve Vecihi XVI(16) Uçaklarının Birebir Ölçülerinde Yapılması

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi’nde; elbette Vecihi Hürkuş tarafından yapılan uçakların birebir örneklerini sergileyeceğiz. Bu uçakların asıllarına en yakın biçimde yapılmasını sağlayacağız. Bu konuda arşiv bilgileri yanında dönem uçakları ile ilgili araştırmaları ve bilgileri olan Vecihi Hürkuş Dostlarımızın katılım ve katkılarına mutlak ihtiyacımız olacaktır. Aynı zamanda bu eserleri elle tutulur, gözle görülür hale getirmek için birlikte çalışmanın gururunu da yaşayacağız.

Vecihi Hürkuş’un Planlamış ve Bir Kısmını Yapmış Olduğu Uçakları  Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi’nde Tanıtmak ve Yaşatmak

Vecihi Hürkuş’un VECİHİ K-VI, VECİHİ XIV, VECİHİ XV ve VECİHİ XVI uçakları yanında bazı projelerinin açıklamaları ve bazılarının da çizimleri bulunmaktadır. Bu süreç içinde; eksik proje bilgilerini tamamlamak ve onları da üretebilmek önemli bir çalışma ve araştırma konumuz olacaktır. Bu konuda geliştirici projeler üretmek zorundayız.

Vecihi Hürkuş’un Yazmış Olduğu Yazıların Kitaplaştırılması

Vecihi Hürkuş; sadece düşünen ve üreten bir deha değildir. Aynı zamanda yaptıklarını ve yapacaklarını planlayan, yazan ve belge üreten bir kişidir. Kitap yazarı olduğu gibi hiçbir kamusal kaynak kullanmadan 12 sayı havacılık dergisi Kanatlılar Dergisi’ni çıkartmıştır.

Vecihi Hürkuş kitapları ve dergiler dışında gazetelerde yazılar yazmış, konferanslar vermiştir. Bu konuşma ve yazıların tekrar yayınlanması ona verdiğimiz değerin haklılığını arttıracaktır. 1966 Yılında yazdığı ve bastırarak bütün milletvekillerine gönderdiği ve 2017 yılında yeni baskısını yaptığımız “Havacılığımız” adlı eser, eleştiri ve değerlendirmeleriyle bugün dahi güncelliğini, değerini korumaktadır.
Vecihi Hürkuş’un yazıları gününde önemli olduğu gibi, geçmişi anlamak ve bugünü de değerlendirmek için doğru bir kaynaktır.

Vecihi Hürkuş ve Eserleri Hakkındaki Yayınların Artırılmasını Sağlamak

Vecihi Hürkuş yaşamı, eserleri ve ilkeleriyle araştırılmayı, çalışılmayı bekleyen bir büyük hedeftir. Vecihi Hürkuş’un kahramanlığı askeri anlamda olduğu gibi aynı zamanda sivil bir kahramanlıktır. Girişimciliği; bugün de ilginç ve araştırılması, dersler alınması gereken özellikler taşır, İçinde bulunduğu kurumlar yanında oluşturduğu kurumların ilke ve idealleri, kuruluş ve çalışmaları dikkatle çalışılması gereken konulardır. Vecihi Sivil Tayyare Mektebi, Hürkuş Hava Yolları, Kanatlılar Birliği odaklı çalışmalar yanında ilkleri, uçakları, Su kızağı araştırmaların, değerlendirmelerin odağı olacak özelliktedir. Üniversitelerde lisans ve yüksek lisans tezleri giderek artmakta, giderek daha bilimsel ortamda yayılmaktadır. Bu nedenle ortak değerimiz Vecihi Hürkuş ve eserleri hakkında yapılan çalışmalarda dernek arşivimizi ve verilerimizi bu çalışmalarda ilgililere açık tutmaya devam edeceğiz.

Vecihi Hürkuş Adının Bilinmesini ve Anlaşılmasını Sağlayacak Özel Yerlere Verilmesi

Vecihi Hürkuş’un yaşamının, ilke ve eserlerinin bilinmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin moral motivasyon değerlerini yükseltecektir. Bu nedenle yaşamlarında kendilerini daha iyi hissedebilmelerine yardımcı olmak üzere onu hatırlatan, karşılaştıkça gurur duyacakları özel yerlerde, özel alanlarda adının verilmesi uygulamalarının artmasını sağlamak hedefimiz için projeler geliştireceğiz. HÜRKUŞ uçağı, Hürkuş Ormanı, Vecihi Hürkuş Hava Limanı, Vecihi Hürkuş Anıtı, Vecihi Hürkuş Meydanı gibi çalışmaların yapılması için yerel yönetimleri harekete geçirmeye çalışacağız. Yeni projelere özellikle manevi destek sağlayacağız.

Vecihi Hürkuş’la İlgili Sanatsal Çalışmaları Özendirmek ve Desteklemek

Vecihi Hürkuş havacılığın her alanında yüksek kabiliyetler gösterdiği gibi; aynı zamanda estetik duyguları ve sanat yönü yüksek bir insandır. Yazılarında düşünce yanında bilgiyi, duyguları paylaşmıştır. Sanatçılara değer vermiş eserlerinin değerini bilmiştir. Çizimleri kuvvetli ve anlamlıdır. Türk Tayyare Cemiyeti, Vecihi Sivil Tayyare Mektebi, Kanatlılar Birliği, Aero Kulüp gibi kurumlarının logolarını kendisi hazırlamıştır. O, ayrıca mesleğinde ve işlerinde de bir yüksek sanatçıdır. 

Vecihi Hürkuş’u geçmişten geleceğe taşırken geçmiş sanatçılar yanında günümüzün sanatçılarının çalışmalarında ona yer vermeleri görsel ve işitsel eserler hazırlamalarını, besteler, şiirler, şarkılar, tablolar yapılmasını, tiyatro, sinema eserleri yapılmasını özendirmek, desteklemek, onlara ilham kaynağı veriler sunmak için projeler hazırlamak ve projeleri gerçekleştirmek kararındayız. Bugün; tablolarımızı, hat çalışmalarını zaman zaman sergilemekten gurur duyuyoruz.

Vecihi Hürkuş’un Uçaklarının Uçabilen Modellerini Yapmak

Vecihi Hürkuş tarafından imal edilen gökyüzüne yurt ve Avrupa semalarında imza atan uçaklarını müzemizde sergilemek yanında birebir ve model olarak uçabilen örneklerini yapmak ve bu konuda proje yarışmaları düzenlemek, projeleri desteklemek konusunda istekli ve kararlıyız.

Vecihi Hürkuş’un 10 Kitaplık Serisini Yapmak

Üzerinde yılmadan çalışmaya devam ettiğimiz bir projemiz de Vecihi Hürkuş hakkında birincisini 2008 yılında hazırlayıp yayınladığımız kitap serisine devam etmek ve bu çalışmayı 10 kitaplık bir seri halinde tamamlamaktır. Bu çalışma tamamlandığında Vecihi Hürkuş’un hayatı, eserleri, dönemi hakkında belgelere dayalı bir dönem tarihi serisi havacıların hizmetinde olacaktır.

Vecihi Hürkuş’un Kabrinin Askeri Şehitliğe Alınması

Vecihi Hürkuş’un kabri; hâlen Ankara’da Cebeci Belediye Mezarlığı’nda bulunuyor…

Zaman zaman belediye tarafından kuru otların temizlenmesi, çöplerin toplanması, yolların açılması gibi genel bakımlar yapılıyor. Özel bir bakım, gözetim yok. Her yıl ölüm tarihi olan 16 Temmuz öncesinde ve özel günlerde, ziyaretlerimizde yaptığımız bakım var. Her ziyaretimizde temizlik yapıp çiçeklendiriyoruz ama hiç bir ziyaretimizde kabul edilebilir durumda bulamadık. Mezar taşına koyduğumuz bröveler, panolar alınıyor, kayboluyor.

Yeni Bir Proje Fikriniz mi Var? Veya Projelerimizde Bize Sponsor Olmak mı İstiyorsunuz?

Birlikte çok daha kısa sürede çok daha fazla işin yapılabileceğine inanıyoruz. Fikirleriniz ve yorumlarınızı dört gözle bekliyoruz.

Pin It on Pinterest

Share This

Bunu Paylaş

Bu sayfayı takipçilerinle paylaş!