İlk Türk Uçağı VECİHİ K-VI ve Aslına Uygun Modellerinin Yapımı

 

Türkiye’de üretilen ilk uçak VECİHİ K-VI ; 28 Ocak 1925 günü ilk ve tek uçuşunu yaptı. İlk Türk Uçağı VECİHİ K-VI’ya ait az sayıda fotoğraf, Vecihi Bey’in verdiği ölçüler ve anlatımlar var sadece.

Modelci, maketçi, tasarımcı, öğrenci, mimar pek çok Vecihi Hürkuş Dostu; ilk uçağımızı, çocuklar, gençler ve havacılık sevdalılarıyla buluşturmak için gece/gündüz bireysel ya da takım çalışmalarını hızla ve heyecanla sürdürüyorlar. Biraz önce başlayanlar var, son noktaya yaklaşmaya çalışanlar var. Kısa bir süre sonra belki; her yerde farklı farklı, birbirine benzemeyen pek çok VECİHİ K-VI uçaklarımız olacak.

Bu durum sanırım tüm havacılık meraklılarını üzecektir. Az üzülmek ya da hiç üzülmemek için ne yapabiliriz? Bu konuda çalışma yapmış, yapmakta olan ya da çalışma yapacak olanlarla bu sorunu ve sorumluluğu paylaşabiliriz. Veriler yeterli olmadığı için en azından; bu çalışmaya katılanlar arasında bilgi ve görüş alışverişi yapabilir, ortak değerlendirme, belki ortak çalışma ile daha başarılı, daha mutlu ve daha gururlu olabiliriz.

İlk Türk Uçağı VECİHİ K-VI İÇİN HEDEFLERİMİZ VAR:

YAKIN DÖNEM:

VECİHİ K-VI (Motorlu Maket 1/6) (Sponsor bizden haber bekliyor)

** ORTA DÖNEM:

VECİHİ K-VI (1/1 Aslına en yakın örnek)

*** UZUN DÖNEM:

VECİHİ K-VI (Uçuşta…)

Bu ortak çalışma için sayfalar yeterli olmayabilir, mekanlara, alanlara gerek olabilir ama birlikte bu sorunu da çözebiliriz.

Sevgi ve Saygıyla,

TVHMD

VECİHİ HÜRKUŞ; VECİHİ K-VI’nın Yapımını Anlatıyor:

 

1923 yılı, henüz dünya havacılığı teknik tekâmülü üzerinde ve ilmi araştırmalar devresinde bulunuyordu. Umumi harbin doğurduğu zaruretler içindeki buluşlar ve eksik terakkiler durmuş, havacılık sanayinin daha ilmi esaslar dâhilinde yürümesi imkânları araştırılmağa başlanmıştı. İşte bu devre, dünya havacılık tekniğinde bir ilerleme devresi idi. “Tayyare sür’atine gelince: Av tayyarelerinde sürat 200-220 kilometre iken keşif tayyarelerinde 160-180 kilometre büyük bir sürat telakki ediliyordu. “Tayyare motörleri sanayii de aynı istihale içinde ve mevcut motörlerin en yüksek takatleri 280-300 beygir kuvvetindeydi.

Tayyarelerin kullanılması ve gönderme işleri bakımından birçok zorluklarla karşılaştığımız bu devrede bilhassa zaman ve çok adam kullanmak mecburiyeti önemli bir meseleydi. Mesela: Bir tayyarenin reglajı, uçuşa hazırlanması uzun bir zaman işiydi, bu zaman da, ancak usta ve iyi yetişmiş elemanlarla kazanılabiliyor, aksi takdirde yani acemi ellerden çıkacak iş, haliyle bir tayyarenin montajı için mümkün olamıyordu.

İşte bu sebepler altında uzun yılların tecrübelerinden aldığım kanaate göre bütün bu gibi zorlukları dikkat nazara alarak yeni projemde üç noktaya büyük ehemmiyet vermiştim.

1- Tayyarenin nakil ve monte işlerini en az zamanda ve en az el ile mümkün kılmak.

2- Tayyare keşif maksadına göre hazırlanmakta olduğu halde süratini 200 kilometrenin üstüne çıkarmak ve tırmanma kabiliyetini düşürmemek.

3- Müdafaa silahlarının kolaylıkla kullanılması için görüş vasfını yükseltmek ve bir avcı tayyaresi kadar yüksek manevra kabiliyeti temin etmek ve harekâtı kolaylaştırmak.

Bu üç vasıf en çok aradığım hususlardı ve projemin tanziminde de muvaffak olmuştum. Şimdi tatbiki için imkân ve kolaylıklar meydana getirmeğe uğraşıyordum. İşe başladığım tarih, 24.06.1923 dür.

Vecihi Hürkuş

İlk Türk Uçağı VECİHİ K-VI Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

 

Pin It on Pinterest

Share This

Bunu Paylaş

Bu sayfayı takipçilerinle paylaş!