Türkiye 29. Plastik Model Uçak Yarışması Katılımcılarına Yüksek Başarılar Diliyoruz.

1. YARIŞMA GRUPLARI

Yarışmaya katılacak modellerin gurupları aşağıda belirtilmiştir.

a. Ustalar Kategorisi

(1) Türk Askeri Havacılığı (1/48’den daha küçük ölçekli modeller) Türk işaretli, pervaneli ve jet uçaklar, helikopter ve diğer hava araçları.

(2) Türk Askeri Havacılığı (1/48 ve daha büyük ölçekli modeller) Türk işaretli, pervaneli ve jet uçaklar, helikopter ve diğer hava araçları.

(3) Dünya Askeri Havacılığı (1/48’den daha küçük ölçekli modeller) Dünya havacılığına ait, pervaneli ve jet uçaklar, helikopter ve diğer hava araçları.

(4) Dünya Askeri Havacılığı (1/48 ve daha büyük ölçekli modeller) Dünya havacılığına ait, pervaneli ve jet uçaklar, helikopter ve diğer hava araçları. Ölçek farkı olmaksızın sadece Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 maketlerinin yarışacağı özel kategori.

b. Yetişkinler Kategorisi

(1) Türk Askeri Havacılığı (1/48’den daha küçük ölçekli modeller) Türk işaretli, pervaneli ve jet uçaklar, helikopter ve diğer hava araçları.

(2) Türk Askeri Havacılığı (1/48 ve daha büyük ölçekli modeller) Türk işaretli, pervaneli ve jet uçaklar, helikopter ve diğer hava araçları.

(3) Dünya Askeri Havacılığı (1/48’den daha küçük ölçekli modeller) Dünya havacılığına ait, pervaneli ve jet uçaklar, helikopter ve diğer hava araçları.

(4) Dünya Askeri Havacılığı (1/48 ve daha büyük ölçekli modeller) Dünya havacılığına ait, pervaneli ve jet uçaklar, helikopter ve diğer hava araçları.

c. Amatörler Kategorisi

(1) Pistole ile Boyanan Modeller (Ölçek farkı yoktur) Her tür pervaneli ve jet uçaklar, helikopter ve diğer hava araçları.

(2) Fırça ile Boyanan Modeller (Ölçek farkı yoktur) Her tür pervaneli ve jet uçaklar, helikopter ve diğer hava araçları.

ç. Gençler Kategorisi

(1) Pistole ile Boyanan Modeller (Ölçek farkı yoktur) Her tür pervaneli ve jet uçaklar, helikopter ve diğer hava araçları.

(2) Fırça ile Boyanan Modeller (Ölçek farkı yoktur) Her tür pervaneli ve jet uçaklar,

d. Sivil Yolcu Uçakları Kategorisi Dünyada ticari sivil havacılık şirketlerinin kullandığı, bütün ölçek ve tipte hava araçlarına açıktır.
e. Gerçek uzay araçları (Ölçek farkı yoktur)
f. Bilim kurgu uzay araçları (Ölçek farkı yoktur)
g. Askeri Öğrenciler Kategorisi

(1) Pistole ile Boyanan Modeller (Ölçek farkı yoktur) Her tür pervaneli ve jet uçaklar, helikopter ve diğer hava araçları.

(2) Fırça ile Boyanan Modeller (Ölçek farkı yoktur) Her tür pervaneli ve jet uçaklar, helikopter ve diğer hava araçları.

h. Türk hava kuvvetlerinde 30 yıl F-16 Kategorisi

Ölçek farkı olmaksızın sadece Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 maketlerinin yarışacağı özel kategori.

2. YARIŞMA TARİHİ Modeller Değerlendirme Kurulu tarafından 28 Ekim 2017 Cumartesi günü değerlendirilecektir. Ödül töreni 29 Ekim 2017 Pazar günü saat 14.00’da Yeşilköy Hava Müzesi’nde yapılacaktır.
3. MODELLERİN TESLİMİ Modeller 27 Ekim Cuma günü, saat 14.00-18.30 arasında 28 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 09.00 – 12.00 arasında teslim alınacaktır.
 
4. MODELLERİN İADESİ Bütün modeller ödül töreni ve etkinlikler bittikten sonra iade alınabilir.
 
5. ÖDÜLLER Her Kategorinin birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne Hava Müze Komutanlığı, tasarrufunda olan ve önceden belirlenen belge – plaket ve / veya ödül verilecektir.
6. YARIŞMA ŞARTLARI a. Yarışmacının Gençler Kategorisinde yarışabilmesi için 18 yaş altında, ( 2000 ve sonrasında doğanlar) Amatörler Kategorisinde yarışabilmesi için 18 yaş üstü (Doğum yılı 1999 ve sonrası doğumlular) olması gerekmektedir. b. Yarışmacı geçmiş yıllardaki herhangi bir yarışmada Yetişkinler Kategorisinde üç kez dereceye girmiş ise (İlk Üç) Ustalar Kategorisinde yarışmak zorundadır. Bir kez Ustalar Kategorisinde yarışan bir yarışmacı bundan sonra bu kategoride yarışacaktır. c. Model, yarışmacının kendisi tarafından yapılmış olmalıdır. ç. Yarışmaya katılacak model, modelcinin ismi belirtilerek başkası tarafından yarışmaya getirilebilir ve modelcinin ismiyle yarışmaya katılabilir. d. Yetişkinler ve Ustalar sınıfında yarışan her model için, kayıt sırasında modelin boyama ve üzerindeki tüm işaretlerin gerçeğe uygunluğunu kanıtlamak amacıyla belge verilmesi, gerekli görüldüğü takdirde modeli yapan kişiden talep edilecektir. Belge veya fotoğrafı müzede bulunan modeller için kaynağın belirtilmesi yeterli olacaktır. e. Değerlendirmede modellerin tam uçak olması göz önünde bulundurulur. Kokpit vs. gibi uçağa ait herhangi bir bölümün modellemeleri değerlendirme dışı bırakılır. f. Daha önceki yarışmalarımızda dereceye girmiş modeller yarışmalarımıza katılamazlar. Sadece sergilenmek amacı ile getirilebilir. g. Hazır modeller ile boyasız kitler değerlendirme dışı bırakılır ğ. Modeller Değerlendirme Kurulu Başkanı (Hava Müze komutanı) başkanlığında ve beraberinde üç – beş (3 – 5) kişiden oluşan kurul tarafından değerlendirilir. Değerlendirme Kurulu Başkanı : Üye A : Üye B : Üye C : h. Modeller uygun değer koruma koşullarında olacaklarsa da, oluşabilecek zararlardan Müze Komutanlığı sorumlu değildir. ı. Yarışma yukarıda belirtilen gruplamalar çerçevesinde yapılacak ve her grupta ilk 3 modele ödül verilecektir. i. Bir modelci katılımı halinde 1’den fazla kategoride ödül alabilir. j. Bir modelci jürinin uygun bulması halinde aynı kategoride de 1’den fazla ödül alabilir. k. Jüri uygunluk ve yarışmacının avantajına olabilecek şekilde uygun gördüğü modelleri üst sınıflara kaydırabilir. l. Mansiyon ve teşvik ödülleri organizasyonu düzenleyen Hava Müze Komutanlığı tasarrufunda olup ödül sayısı Hava Müze Komutanlığınca belirlenir. m. Yarışmacı ve ziyaretçiler Hava Müze Komutanlığı tesislerine giriş – çıkış ve ziyaretçi kurallarına uymakla yükümlüdürler. n. Hava Müze Komutanlığı yarışmaya ve modellere ait fotoğraf video gibi görselleri, gerek kendi tesislerinde gerek internet sitelerinde dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Yarışma ve modeller ile ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar için model (eser) sahiplerine ayrıca bir telif ödemesinde bulunmaz. o. Yarışmaya katılan yarışmacılar, Değerlendirme Kurulu kararlarını ve yarışma ile ilgili şartname hükümlerini aynen kabul ederler.
 
7. MODELLER AŞAĞIDAKİ ESASLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLİR: a. Temel Yapım (1) Çapak, kalıp izi, kalıptan kaynaklanan dolgu ve itici izleri, tescil işaretleri ve benzer kalıptan kaynaklanan hataların giderilmesi. (2) Gerçek uçakta olmayan birleşim izlerinin yok edilmesi. (3) Hatalı kontur çizgilerinin düzeltilmesi (olması gereken ölçüden daha ince radom, hücum kenarı yanlış çizgide ilerleyen kanat vb). (4) Dolgu ve düzeltme esnasında kaybedilen detayların modelin genel detay seviyesiyle aynı noktaya getirilecek şekilde baştan yapılması. (5) Hizalama (a) Kanatlar ve yatay stabilizeler: Uçaktan kaynaklanan özel bir durum yoksa önden bakıldığında simetrik açılarda olması. (b) Üst görünüm: Kanat ve stabilizelerin uçağın merkez hattı baz alınarak iki tarafta da aynı hizada olmaları. (c) Çoklu dikey stabilizeler: Önden bakıldığında gövdeye simetrik açılarda, yandan bakıldığında ise aynı hizada yerleştirilmiş olmaları. (ç) Hava girişleri ve motor çıkışları. Ön, arka, yan ve üstten bakıldığında doğru hizalanmış olmaları. (d) İniş takımları: Elemanların ön, yan ve alt görünümlerinde birbirleriye ve gövdeyle düzgün hizalanmaları. (e) Mühimmat vs: Birbirleriyle ve uçakla doğru hizalanmaları. (6) Kanopi ve diğer saydam parçalar. (a) Saydam ve yapıştırıcı yada tesviyeden kaynaklanan yüzey problemlerinin olmaması. (b) Güneşlik, kanopi ve diğer saydam parçaların gövdeyle birleşim yerlerinde oluşabilecek boşlukların doldurulması. (c) Bütün saydam parçaların çiziksiz ve maskeden kaynaklanan boya lekelerinden arındırılmış olması. (7) Dekaller; ister sulu ister kuru olsun çıkartmaların yüzeyde boyanmış gibi durmaları; hava kabarcıklarının yok edilmesi, yüzey çizgilerinin yedirilmesi, mat yüzeyden parlamaların olmaması. b. Detaylar (1) Kit tarafından kalın verilmiş parçalar inceltilmeli veya değiştirilmeli; misal, kanatların firar kenarları, mühimmatların finleri, iniş takım kapakları, açık kapakların kenarları vb. (2) İniş takım yuvaları, hava alığı, egzoz çıkışı gibi açıklıkların uygun şekilde modelin içi görünmeyecek şekilde kapatılması. (3) Namlular, çeşitli hava kanalları gibi detayların delinip açılması. (4) Modele eklenen detayların ölçekli ya da çok yakın olarak imal edilmesi. (5) Modele takılan mühimmat türevi ekstra parçaların detay seviyesi olarak modelin genelini yakalaması ve yüklemenin gerçek uçakta yapılan yüklemelere uygunluk göstermesi. (6) Kullanılan detay setlerinin (metal, PE, resin) modele düzgün uygulanması, özellikle PE’lerin modelin yüzeyine uygun olarak şekillendirilmesi. c. Boyama ve Bitirme (1) Modelin yüzeyi boyama aşamasından sonra yapım aşamasına dair izler taşımamalı (yapıştırıcı, zımpara, parmak izi vb). (2) Modelin bitişi düzgün olmalı. Eğer baz alınan gerçek uçakta bulunan düzensizlikler modele yansıtıldıysa belgelerle desteklenmeli. (a) Fırça izi, tüylenme, fırça kılı olmamalı. (b) Boyada portakal kabuğu efekti, çatlama veya tozlanma (kanat kökleri, dik açılı bağlantılar vb gibi yerlerde) olmamalı. (c) Vernik tabakasının hatalı uygulamasından kaynaklanan parlaklık farkları olmamalı. (3) Boya geçişlerinin gerçeğe uygun olması, maskelemedeki hatalardan kaynaklanan dumanlamanın olmaması. Geçişlerin belgelere uygun olarak aşırı püskürtmeden kaynaklanan tükürmelere mahal vermeden ölçekli yapılması. (4) Saydam parçaların çerçevelerinin keskin, net ve düzgün hatlı olması. (5) Atmosferik etkilerin yansıtılması (eskitme, yıpratma) durumunda ölçeğin göz önüne alınması. belgelenmiş gerçek uçağın referans alınması (kullanıldığı bölge, şartlar vs) ve bu efektler in modelin genelinde bütünlüğünü muhafaza etmesi (fabrika çıkışı bir dış boyaya aşırı eskitilmiş bir pilot mahalli koymamak gibi). Modeli yapılan uçağın özel bir durumu söz konusuysa bunun belgelerle desteklenmesi. ç. Yapıştırmalar (1) Düzgün hizalanmaları (eğer modeli yapılan uçağın bu tip işaretlerde özel bir durumu söz konusuysa belgelenmesi dolayısıyla modelcinin hata yapmadığının ve mevcut özel durumu birebir yansıttığını kanıtlaması). (2) Bazı uçak modellerinde bu tip işaretlerde boyama yerine hazır çıkartmalar kullanılmaktadır. Gerçek çıkartmalarda uygulamadan kaynaklanan bir gariplik söz konusuysa ve bunlar modele yansıtıldıysa belgelendirilmesi. d. Renkler Boyaların renkleri, aynı firmaya ait olsa bile, aynı şekilde üretilmelerine rağmen seriden seriye ton farklılıklarına sahip olabilmektedir. Değişik kullanım mecraları boyayı değişik şekillerde etkilemektedir. Bütün boyalar gerek atmosferik şartlardan gerekse güneş ışığından dolayı ton kaybına uğramakta dır. Bunun yanı sıra baktığınız mesafe de boyanın tonunu algılamanızı etkilemektedir. Kötü uygulama ve bakım gerçek uçaklarda renk konusunda problemlere sebebiyet vermektedir. Bu nedenle büyük hatalar (Solotürk uçağını yeşile boyamak gibi) haricinde kabul edilebilir ton farkları modelin gerçeğe uygunluğunu etkilemez. Buna rağmen modelde eğer olması gereken renge oranla ciddi ton farkı gibi hususlar varsa belgelendirilmelidir.
 
DİKKAT : Tüm müracaatlar havacilikmuzesi@hho.edu.tr adresine elektronik posta gönderilerek yapılacaktır.
 

Pin It on Pinterest

Share This

Bunu Paylaş

Bu sayfayı takipçilerinle paylaş!