TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE VECİHİ HÜRKUŞ’UN İLKLERİ

 1. Çift motorlu tayyareyle “Caudron G-4” uçan ilk Türk pilot oldu. (Doğu Cephesi, 17.07.1917)
 2. Kafkas Cephesi’nde bir Rus uçağını düşürerek ilk Türk Hava Zaferini kazandı (Kelkit, 26.09.1917)
 3. Ruslardan ele geçirilen Nieuport tayyaresine pervane imal etti. “1 pervane = 1 uçak” (İstanbul, 1918).
 4. İstiklal Savaşında uçak kanatlarının tamiratı için jelâtin ile emait imal etti.
 5. İstiklal Savaşının ilk keşif uçuşunu yaptı (Kula/Alaşehir 15.08.1920)
 6. İstiklal Savaşında ilk hava zaferini kazandı (Alaşehir 15.08.1920)
 7. İstiklal Savaşının son uçuşunda (Seydiköy/Gaziemir) hava alanına ilk girdi ve tek başına işgal etti. (İzmir, 14.09.1922)
 8. İstiklal Savaşında, her sınıf muharipler arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün teklifleriyle üç defa TBMM takdirnamesi verilen tek kişi olarak kırmızı şeritli İstiklal Madalyası kazandı.
 9. Türk toprağı üzerine ilk yolcu seferi düzenledi. Caproni Breda – 11 yolcu (Edirne, Haziran 1923)
 10. İlk Türk tayyaresinin planlarını ve inşasını yaptı “Vecihi K-VI” (İzmir, 1924) İlk ve tek uçuşu (İzmir, 28.01.1925).
 11. Türkiyede kurulan ilk sivil havacılık organizasyonu olan Türk Tayyare Cemiyeti (THK) kurucuları arasındaki ilk ve tek pilottur.
 12. Türkiye’de ilk olarak Vecihi Hürkuş’a “Türkiye’nin Baştayyarecisi” ünvanı verildi (Ankara, 17.06.1925)
 13. Türkiye’de ilk paraşüt atlayışında uçağı, Vecihi Hürkuş kullandı. Atatürk’ün de izlediği gösteriyi Alman paraşütçü Herr Hainike gerçekleştirdi. (Ankara, 16.09.1926)
 14. İlk Türk sivil uçağının planlarını ve inşasını yaptı. “Vecihi XIV” (Kadıköy/İstanbul, 16.09.1930)
 15. Avrupa semalarında ilk Türk uçağı ile uçuş yaptı (Prag-İstanbul, 25.04.1931)
 16. Türkiye’de ilk Türk uçağı ile ilk yurt turunu yaptı. (02.09.1931 / 09.11.1931)
 17. Vecihi Bey tarafından yapılan öneriyi kabul eden Belçikalı Paraşütçü M. Rene, Türkiye’de ilk Türk sivil uçağından ilk paraşüt atlayışını yaptı. Vecihi XIV Uçağını Vecihi Hürkuş kullandı (Yeşilköy, 18.01.1932)
 18. Türkiye’de ilk Sivil Kara ve Deniz Tayyare Fabrikası’nı kurdu. “Vecihi Fiham Kara ve Deniz Tayyare Fabrikası” (Kadıköy/İstanbul, 1932) Vecihi XIV tipte 2. Uçağını yaptı. İlk Türk Deniz Uçağını yaptı.
 19. Uçak motorlu sürat teknesinin projesini yaparak “Vecihi SK-X” ihtira beratı aldı (1930). İnşasını yaptı (Kadıköy/İstanbul, 1933).
 20. “V.S.T.M.” Türkiye’deki ilk sivil pilotaj okulu açtı “Vecihi Sivil Tayyare Mektebi (Kadıköy/İstanbul, 1932)
 21. İlk Türk kapalı kabin yolcu/deniz uçağını “Vecihi XVI” inşa etti. (Kadıköy/İstanbul, 1933)
 22. İlk Türk Spor ve Eğitim uçağı “Vecihi XV” uçağını imal etti. (Kadıköy /İstanbul, 1933
 23. İlk Türk kadın tayyare pilotu Bedriye Bacı’yı (Gökmen) ve 12 pilot yetiştirdi (Kadıköy/İstanbul, 1933)
 24. Türk Kuşu’nun kuruluşu ilgili katkılarda bulunurken Türkiye’de ilk planör inşasını (US-4 ve PS-2) gerçekleştirdi. (Ankara, 1935-36)
 25. 225 km’lik mesafedeki Ankara-Eskişehir arasında iki tayyareye bağlı olarak planör uçuşu yapıldı. Uçuş, Vecihi komutasında yapıldı. U-2 Uçağını Vecihi kullandı. G-9 Planöründe Sabiha Gökçen vardı. (Eskişehir -16 Şubat 1936)
 26. Türkiye’de planörle hava kalma rekoru, 3 saat 10 dakika ile Türk Kuşu uzmanı Rus pilotu tarafından 14 Temmuz 1936 tarihinde kırıldı. Saat 14,17 de havalanan Vecihi Hürkuş 800 m. yükseklikte 5 saat 45 dakika ile yeni rekoru kırdı. (Eskişehir/İnönü, 15 Temmuz 1936)
 27. Kamu kaynaklı olmayan “Kanatlılar” havacılık dergisini 12 sayı süreli çıkarttı. (İstanbul, 1948)
 28. Yurt içi hatlarda yolcu ve kargo taşımacılık yapan “HHY” ilk özel havayolu şirketini kurdu. “Hürkuş Havayolları” (İstanbul, 1954-60).
 29. Türkiye’nin toprakaltı radyoaktif servetlerini (Toryum, uranyum, fosfat) tayyare ile tespit etti “MTA.” (1961-67).
 30. ICAO tarafından, dünyada pilotluğu 50 yılı aşan ilk Türk pilot olarak ödüllendirildi (1916-1967)
 31. 1916-67 yılları arasında, Vecihi Hürkuş toplam 102 ayrı model uçak kullanan ilk ve tek pilottur.
 32. Hayatının yaklaşık 30.000 saati havada geçen ilk ve tek Türk pilottur. 30.000 saat = 1.250 gün = 41 ay 20 gün = 3 yıl 5 ay.

(TVHMD Tarafından hazırlanmıştır-2017)

THE FIRSTS OF VECIHI HURKUS IN TURKISH AVIATION HISTORY

 1. He was the first Turkish pilot who flew with double engine tayyare “G–4” (1. World War, east wing 17.07.1917)
 2. He was the first who shot and dropped a Russian plane in Caucasian wing and had the first aviation victory. (Kelkit, 26.09.1917)
 3. He produced airfoil to Nieuport tayyare captured from Russians “1 airfoil = 1 plane” (İstanbul, 1918).
 4. During the independance war he produced emait with gelatin for repairing the wings/airfoils of the planes.
 5. He performed the first exploration flight in Independance War. (Kula/Alaşehir, 15.08.1920)
 6. Won the first avion victory in Independance War. (Alaşehir, 15.08.1920)
 7. During the last flight of Independance War (Seydiköy/Gaziemir) he flew into the airfield on his own and conquered the territory. (İzmir, 14.09.1922)
 8. He was the only one during Independance War who got 3 times red ribbon Turkish Parliment Appreciation Reward proposed by Mustafa Kemal Atatürk.
 9. He organized the first passanger flight over the Turkish land. Caproni Breda – 11 passengers. (Edirne, June 1923)
 10. He designed and constructed the first Turkish military plane. Vecihi K-VI” (İzmir, 1924) His first and only flight (İzmir, 28.01.1925)
 11. He is the first and only pilot amoung the founders of first Turkish civil aviation organisation Turkish Tayyare Association (THK)
 12. Vecihi Hürkuş is the first man in Turkey who has the title of “Turkey’s master tayyare pilot. (Ankara, 17.06.1925)
 13. Vecihi Hürkuş flew the plane in the first parachute jumping in Turkey. German parachuter Herr Hainike made the jumping while Atatürk was one of the watchers. (Ankara, 16.09.1926)
 14. He designed and constructed the first civil plane in Turkey. “Vecihi XIV” (Kadıköy/İstanbul, 27.09.1930)
 15. He was the first Turk who flew in European sky with the first Turkish plane. (Prag-İstanbul, 25.04.1931)
 16. He made the first Turkey country tour with the first Turkish plane. (02.09.1931 / 09.11.1931)
 17. Belgium parachuter M.Rene accepted Vecihi Hürkuş’s invitation and made parachute jumping from the first civil Turkish plane flown by Hürkuş himself. (Yeşilköy, 18.01.1932)
 18. He established the first Civil land and sea teyyare factory in Turkey . “Vecihi Fiham Land and Sea Tayyare Factory ” (Kadıköy/İstanbul, 1932) He made Vecihi XIV type 2. Plane. He made the first Turkish sea plane.
 19. He made the plane engined speed boat and received “Vecihi SK-X” award (1930). He also produced it. (Kadıköy/İstanbul, 1933).
 20. “V.S.T.M.” He started the first civil pilot school in Turkey. “Vecihi Civil Tayyare School (Kadıköy/İstanbul, 1932)
 21. He build the first Turkish covered passanger / sea plane ”Vecihi XVI”. (Kadıköy/İstanbul, 1933)
 22. He build the first Turkish sports and training plane “Vecihi XV” (Kadıköy /İstanbul, 1933)
 23. He trained the first Turkish women tayyare pilot Sister Bedriye (Gökmen) and other 12 pilots. (Kadıköy/İstanbul, 1933)
 24. He contributed to the foundation of Turkish Bird while he build the firts Turkish glider (US–4 ve PS–2) (Ankara, 1935–1936)
 25. He conducted the first glider flight between 225 km distance between Ankara-Eskişehir pulled by two planes. He flew the U-2 flight. Glider pilot was Sabiha Gökçen. (Eskişehir/ 16.02.1936)
 26. The first record of staying in air belonged to a Russian Turkish Bird pilot with 3 hours 10 minutes registered in June 14, 1936. Next day Vecihi Hürkuş took off to 800 mts, stayed 5 hours 45 minutes and beated his record. (Eskişehir/İnönü, 15.06.1936)
 27. He published “Those with Wings” aviation magasine without any state support for 12 months. (İstanbul, 1948)
 28. He started the first private airways company which carried passangers and cargo –HHY “Hürkuş Havayolları” (İstanbul, 1954–1960).
 29. He identified Turkish under earth radioactive sources flying with tayyare. (Torium, uranium, phospate) “MTA.” (1961–67).
 30. He was awarded by ICAO for being the first Turkish pilot who was in profession more than 50 years. (1916–1967)
 31. Between years of 1916–1967 he is the only and first pilot who flew with total 102 different model planes.
 32. He is the first and only Turkish pilot who spent approximately 30.000 hours of his lifetime flying. 30000 hours = 1.250 days = 41 months 20 days = 3 years 5 months.

(Prepared by Tayyareci Vecihi Hürkuş Museum Association 2017)

* Tayyare = Plane   * Tayyareci = Pilot

DİE GESCHİCHTE DER NEUVORSTELLUNGEN VON VECİHİ HÜRKUŞ IN DER TÜRKİSCHEN LUFTFAHRT

 1. Er war der erste Pilot der den zweimotorigen Flugzeug ,,Caudron G-4‘‘ flog. (Ost Front, 17.07.1917)
 2. Er stürzte an der Kaukasischen front ein russisches Flugzeug und gewann den ersten Türkischen Luftkrieg (Kelkit, 26.09.1917)
 3. Er stellte für das von den Russen erbeutete Flugzeug Nieuport ein Propeller her ,,1 Propeller=1 Flugzeug‘‘ (İstanbul, 1918)
 4. Im Krieg der Unabhängigkeit stellte er für die Flugzeug Flügel Reparatur Gelatine und emailt her.
 5. Im Krieg der Unabhängigkeit flog er den ersten Erkundigungsflug (Kula/Alaşehir 15.08.1920)
 6. Im Krieg der Unabhängigkeit gewann er den ersten Luftkrieg (Alaşehir 15.08.1920)
 7. Im Krieg der Unabhängigkeit machte er den letzten Flug in den (Seyidköy/Gaziemir) Flughafen und besetzte es ganz allein. (İzmir, 14.09.1922)
 8. Im Krieg der Unabhängigkeit war er unter der Klasse der Frontkämpfer der einzige der auf Vorschlag von Atatürk, von der Großen Türkischen Nationalversammlung dreimal das Unabhängigkeit Medaillon  mit dem roten Band bekam.
 9. Er veranstalte in Türkei die erste Personen Luftverkehr in der Türkei. Caproni Breda – 11 Personen (Edirne, Juni 1923)
 10. Er machte den Plan und stellte das erste türkische Flugzeug ,, Vecihi K-VI‘‘  her (İzmir, 1924) sein erster und letzter Flug (İzmir, 28.01.1925).
 11. Er war der erste und einzige Pilot unter den Gründern die in der Türkei das erste Mal ein Zivil Luftfahrt Organisatin gründeten.
 12. Das erste Mal wurde Vecihi Hürkuş der Titel ,,Türkisenen Baştayyarecisi (Türkei‘ s Haupt Pilot)‘‘ verliehen.
 13. Vecihi Hürkuş flog das Flugzeug während dem ersten Fallschirmsprung in der Türkei. Den Sprung, den auch Atatürk verfolgte, verwirklichte der Deutscher Fallschirmspringer Herr Hainike (Ankara, 16.09.1926)
 14. Er plante und stellte das erste Zivil Flugzeug her. ,,Vecihi XIV‘‘ (Kadıköy/İstanbul, 16.09.1930)
 15. Er verwirklichte den ersten Türkischen Flug über die Wolken von Europa (Prag-İstanbul, 25.04.1931)
 16. Er machte in Türkei die erste Inlandtour mit einem türkischen Flugzeug. (02.09.1931/09.11.1931)
 17. Der Belgischer Fallschirmspringer M. Rene nahm das Angebot von Herr Hürkuş an und wurde somit der erste Fallschirmspringer In der Türkei der von einem Zivil Flugzeug sprang. Das Flugzeug Vecihi XIV wurde von Vecihi Hürkuş geflogen. (Yeşilköy, 18.01.1932)
 18. Er gründete die erste Zivil Land und See Flugzeug Fabrik in der Türkei. ,,Vecihi Fiham Kara ve Deniz Tayyare Fabrikası‘‘ (Kadıköy/İstanbul, 1932) er stellte sein 2. Flugzeug im Typ Vecihi XIV her. Er stellte das erste türkische Wasserflugzeug her.
 19. Er bereitete das Projekt für ein Schnellboot mit einem Flugzeug Motor vor und bekam das Patent für ,,Vecihi SK-X‘‘ (1930). Er Stellte es in (Kadıköy/İstanbul 1933) her.
 20. Er eröffnete ,,V.S.T.M‘‘ die erste Zivil Pilot Schule ,,Vecihi Sivil Tayyare Mektebi‘‘  (Kadıköy/İstanbul, 1932)
 21. Er stellte das erste türkische Personen/Wasser Flugzeug mit geschlossener Kabine ,,Vecihi XVI‘‘ her (Kadıköy/İstanbul, 1933)
 22. Er stellte das erste Sport und Ausbildung Flugzeug ,,Vecihi XV‘‘ her (Kadıköy/İstanbul ,1933)
 23. Er bildete die erste Pilotin Bedriye Bacı (Gökmen) und 12 Piloten aus (Kadıköy/İstanbul , 1933)
 24. Er beteiligte sich an der Gründung des Türk Kuşu (türkischer Vogel) und verwirklichte den Bau des ersten Gleitflugzeuges (US-4 und PS-2) (Ankara, 1935-36)
 25. Auf der 225 Km weiten Strecke zwischen Eskişehir und Ankara wurde fest angebunden zwischen zwei Flugzeuge ein Gleitflug Gemacht. Das Flugzeug U-2 flog Vecihi. Im Gleitflugzeug G-9 war Sabiha Gökçen. (Eskişehir-16. Februar 1936)
 26. Das Rekord mit dem Gleitflugzeug 3 Stunden  und 10 Minuten über den Wolken zu bleiben brach in der Türkei ein russischer Pilot Von Türk Kuşu am 14. Juli 1936 gebrochen. Vecihi Hürkuş erhöhte sich um 14:17 auf 800 m und blieb 5 Stunden 45 Minuten und Brach somit der neue Rekord. (Eskişehir/İnönü, 15 Temmuz 1936)
 27. Er brachte die nicht öffentliche Flug Zeitschrift ,,Kanatlılar‘‘ 12 monate lang heraus (İstanbul, 1948)
 28. Er gründete die erste Private Fluggesellschaft HHY ,,Hürkuş Havayolları‘‘ und machte Passagier-und Frachttransporte im Inland. (İstanbul, 1954-60)
 29. Er ermittelte mit seinem Flugzeug die unterirdische radioaktiv Schätze wie (Thorium, Uran, Phosphat) ,,MTA‘‘ (1961-67).
 30. Von ICAO wurde er als erster türkischer Pilot in der Welt ausgezeichnet der länger als 50 Jahre diesen Beruf ausübte (1916-1967)
 31. Zwischen den Jahren 1916-67 war Vecihi Hürkuş der erste und einzige Pilot der 102 Flugzeuge mit verschiedenen Modellen flog.
 32. Er war der erste und einziger türkische Pilot der ca. 30.000 Stunden seines Lebens in der Luft verbrachte. 30.000=1.250 Tage= 41 Monate und 20 Tage = 3 Jahre 5 Monate.

(Es wurde von TVHMD vorbereitet-2017)

Pin It on Pinterest

Share This

Bunu Paylaş

Bu sayfayı takipçilerinle paylaş!