Vecihi Hürkuş Tayyare Makine Mühendisliği Diplomasını Alır…

Vecihi Hürkuş;
1937 yılı sonbaharında uçak mühendisliği eğitimi için Türk Hava Kurumu tarafından Almanya’ya gönderilmişti. Önce Stettin’de mühendis mektebine girdi. Stettin askeri bir şehir olup yabancılara uçuş izni verilmediğinden, aynı değerdeki Weimar Mühendis mektebine nakletti. Mektep idaresi Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşındaki tayyarecilik tecrübelerini, Junkers fabrikasındaki çalışmalarını, yaptığı tayyareleri, açtığı sivil Tayyare Mektebini, sivil tayyare inşaat atölyesinde birçok elemanlar yetiştirmiş olduğunu göz önüne alarak, doğrudan ihtisas kısmı olan dördüncü sömestre kabul etmiştir. 15 Mart 1938’de eğitime devamla iki sömestrde mektebi bitirerek, 27 Şubat 1939’da Tayyare Makine Mühendisliği diplomasını almıştır. İhtisas tezi olarak hazırladığı yüksek akrobasi tayyare projesi, Aerodynamik ve Statik profesörleri tarafından kusursuz bulunarak tebrik edilmişti. Almanya’da bazı tayyare ve planör fabrikalarını gezip inşaatlarındaki yeni pratik kolaylıklarını tetkik etmiş ve birçok tecrübe uçuşları da yapmıştır. Bu sevinçle yurda döndüğünde yapacağı tayyareleri için artık sen mühendis değilsin deyip karşı çıkamayacaklarını düşünüyordu. Ne yazık ki kendi deyimiyle, değil tayyare yapmak, çivi bile çaktırmamışlardı.

1939 yılı baharında yurda döndü. Büyük Atanın ufulü (ölümü) tarihine kadar Türkkuşu’nun gelişen faaliyeti ve neticeleri sivil havacılığımızın teminatı halinde tecelli ediyordu. Ama o tarihten sonra idareye hâkim olan kafalar bu ahengi bozdu. Verim kısırlaştı ve o samimi hamlenin ihyasına imkân kalmamıştı. Maalesef el’an dahi Türk Hava Kurumu esas tüzüğü hükümlerine aykırı yoldadır.”

TVHMD

Vecihi Hürkuş'un hayatı ile ilgili daha fazla bilgi için

Pin It on Pinterest

Share This

Bunu Paylaş

Bu sayfayı takipçilerinle paylaş!